Skip links

Програм за 2024. и Извештај за 2023.

Да би максимално убрзали процедуру, а све у циљу што бржег добијања финансијских средстава за 2024. годину, молимо Вас да:


Прелиминарни предлог Програма за 2024. годину (у 2 примерка) доставите најкасније до 15.12.2023. године (петак) до 12 часова.

Попуњен и оверен Образац 1. доставити у просторије Савеза спортова општине Инђија у року који Вам је напоменут.

Све колоне у табели трошковника морају бити попуњене (Јединица мере, Број јединица, Цена по јединици, Укупно).


Извештај за 2023. годину достављају само она спортска удружења која су добила финансијска средства од стране општине Инђија.

Крајњи рок за доставу Извештаја је 29.12.2023. године (петак) до 10 часова (такође се доставља у Савез спортова).

Износ добијених средстава мора да се у пару слаже са сумом (извештајем) коју општинском већу доставља Одељење за финансије.

Напомињемо да нећете моћи да конкуришете за средства у 2024. години без достављања траженог Извештаја за 2023. годину.

П.С. Подсећамо Вас да она сп. удружења која су утрошила сва средства могу Извештај предати чим пре, док они који очекују још неки прилив из буџета општине Инђија, сачекају до утрошка средстава (најкасније до 29.12.2023. године).


За даљи поступак бићете благовремено обавештени.

За све ближе информације стојимо Вам на располагању.

Објавио Н.Б.