Skip links

О нама

Од ослобођења града Инђије,

када се спорт сводио на постојање и рад фудбалске екипе, па до данас, из године у годину повећавао се број клубова и спортских организација. Почетком 1946. године формирао се шах клуб „Жељезничар“, а оснивач је Славко Павковић. Касније са њим руководе: Дејан Мудрић, Стојан Дивић, Миле Мудринић и други. Априла 1948. године формира се рукометни клуб „Жељезничар“, а прву лопту у Инђију донео је др. Станкић. Затим, долази до формирања осталих клубова, атлетског клуба „Жељезничар“, клуба дизача тегова, стоно-тениског клуба и других.

Савез спортова општине Инђија

је основан 1962. године као Савез организација физичке културе (СОФК-а). СОФК-а је као друштвена организација била задужена за финансирање и развој спорта и као таква је окупљала већину клубова са територије општине Инђија.
Зграда у којој је и данас Савез спортова је купљена 1967. године. Тадашњи председник је био познати спортски радник Стојан Дивић да би га 1969. године наследио Бранко Девић. У то време су најпопуларнија била школска такмичења, радничко спортске игре, а СОФК-а се активно укључивала и у организацију других спортских манифестација.
Од 1990. године СОФК-а прелази из друштвене организације у удружење грађана да би 1998. године променила име које и данас користи, Савез спортова Општине Инђија.

Активности Савеза у данашње време

 • Обједињује спортске клубове са територије општине Инђија;
 • Обједињује потреба клубова и исказује локалној управи потребе и предлоге за решења;
 • Указује друштвеној заједници на вредност спортског резултата и предлаже мере за унапређење истог;
 • Предлаже финансијске планове и финансијске потребе клубова на територији општине;
 • Исказује потребе изградње спортских објеката и предлаже оправку и изградњу истих;
 • Предлаже стипендирање спортских талената;
 • Предлаже улагање за школовање тренера и исказује потребе стручног кадра;
 • Води и помаже у административним и финансијско-рачуноводственим пословима клубова;
 • Проглашава и награђује најбоље спортисте и спортске раднике године;
 • Организује а и помаже клубовима у организацији спортских приредби, меморијалних турнира, обележавању јубилеја клуба;
 • Организује масовна такмичења, уличне трке, кросеве, турнире, и друге спортске манифестације које су неопходне у општини;
 • Организује спортске припреме за клубове који су чланови Савеза спортова;
 • Помаже спортским клубовима у свим облицима организовања и рада у комуникацији са локалном управом и другим правним субјектима.

Савез спортова општине Инђија је члан Спортског савеза Србије и Спортског савеза Војводине.