Skip links

Започета процедура доделе средстава

Прелиминарни предлог Програма за 2022. годину (у 2 примерка) спортска удружења требају доставити најкасније до 17.12.2021. године (петак) до 12 часова.

Попуњен и оверен Образац 1. доставља се у просторије Савеза спортова општине Инђија у року који је напоменут. 

Напомињемо да све колоне у табели трошковника ОБАВЕЗНО морају бити попуњене (Јединица мере, Број јединица, Цена по јединици, Укупно).

За даљи поступак бићете благовремено обавештени.

Објавио Н.Б.