Skip links

Извештај за 2021. годину

Из Одељења за друштвене делатности општине Инђија добили смо ОБАВЕШТЕЊЕ у вези достављања Извештаја за 2021. годину.

Доставља се:

  1. Извештај за 2021. годину …… 3 примерка 
  2. Комплетна финансијска документација – изводи, рачуни… (потписани и оверени) …… 1 примерак

Због актуелне епидемиолошке ситуације а и да би максимално олакшали, Извештај за 2021. годину се доставља у просторије Савеза спортова општине Инђија. Савез спортова општине Инђија, у име својих чланица, предаје наведена документа надлежнима у општинској управи. Непотпуна документација се неће узети у разматрање.

Извештај достављају само она спортска удружења која су добила фин. средства од стране општине Инђија.

Крајњи рок за доставу Извештаја за 2021. годину је 05.01.2022. године (среда) до 12 часова.

Износ добијених средстава мора да се у пару слаже са сумом (извештајем) коју општинском већу доставља Одељење за финансије.

Напомињемо да сп удружења неће моћи да конкуришу за средства у 2022. години без достављања траженог Извештаја за 2021. годину.

П.С. Ради избегавања непотребне гужве, подсећамо Вас да она сп. удружења која су утрошила сва средства могу Извештај за 2021. годину предати чим пре, док они који очекују још неки прилив из буџета општине Инђија до краја године, могу да припреме оно што имају од документације и попуне образац (и касније само додају оно што су у међувремену добили).

За све додатне информације нашим члановима смо на располагању.

Објавио Н.Б.