Skip links

Редовна Скупштина Савеза спортова

На основу члана 41. Статута Савеза спортова општине Инђија,

С А З И В А М

Редовну Скупштину Савеза спортова oпштине Инђија, за 25.02.2022. године (петак).

Скупштина ће бити одржана у великој сали Културног центра у Инђији, са почетком у 12.00ч.

За Скупштину предлажем следећи :

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Избор радних тела Скупштине
  – Радно председништво (Председник и два члана)
  – Записничар
  – Верификациона комисија
 2. Извештај верификационе комисије
 3. Предлог и усвајање дневног реда
 4. Усвајање записника са Скупштине ССОИ одржане 13.07.2020. године
 5. Разматрање и усвајање извештаја о раду и финансијском пословању ССОИ за 2021. годину
 6. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора ССОИ за 2021. годину
 7. Текућа питања  
 8. Свечана Скупштина – 60. година Савеза спортова општине Инђија
  (У оквиру Свечане Скупштине биће проглашени најбољи у инђијском спорту за 2021. годину и биће додељене плакете најзаслужнијима за допринос развоју инђијског спорта)

Напомена: Свечана Скупштина ће се одржати непосредно по завршетку редовне Скупштине, око 13.30ч.


              Председник ССОИ

                                                                         Драгољуб Самарџић 

Објавио Н.Б.