Skip links

Предлог Програма за 2022. годину

Из Одељења за друштвене делатности општине Инђија добили смо Смернице и Позив у вези достављања Предлога програма за 2022. годину.

Доставља се следећа документација:

  1. Предлог годишњег програма за 2022. годину –  3 примерка
  2. Пропратно писмо –  3 примерка
  3. Изјава носиоца програма3 примерка
  4. Копија депо картона из Управе за трезор – 3 примерка
  5. Образац у Word-у ОБАВЕЗНО послати на мејл maja.milosevic@indjija.rs


Крајњи рок за достављање документације је 05.01.2022. године (среда) до 10 часова


Комплетну документацију доставити у просторије Савеза спортова општине Инђија у року који Вам је напоменутНепотпуна документација се неће узети у разматрање.
Савез спортова општине Инђија, у име својих чланица, доставља наведена документа надлежнима у општинској управи.

Сва документација је послата на мејлове спортских удружења, чланица ССОИ.

За све остале информације, стручна служба ССОИ је на располагању.

Објавио Н.Б.