Skip links

Предлог најбољих у 2021.

Савез спортова општине Инђија ће у фебруару месецу 2022. године прогласити најуспешније колективе и појединце у инђијском спорту за 2021. годину.

Награде се додељују за следеће категорије :

  • Најуспешнији мушки спортски колектив
  • Најуспешнији женски спортски колектив
  • Најуспешнији спортиста – сениор (преко 19 год.) *
  • Најуспешнија спортисткиња – сениорка (преко 19 год.) *
  • Најуспешнији спортиста – јуниор (15-19 год.) *
  • Најуспешнија спортисткиња – јуниорка (15-19 год.) *
  • Најуспешнији спортиста – пионир (до 15 год.) *
  • Најуспешнија спортисткиња – пионирка (до 15 год.) *
  • Најуспешнији спортски стручњак
  • Најуспешнији спортски радник

Предлоге могу достављати само она спортска удружења и савези који су чланови Савеза спортова општине Инђија. ОБАВЕЗНО је доставити и кратко образложење за сваки поднети предлог (за резултате постигнуте у 2021. години).

У вези напред изнетог, молимо Вас да ваше евентуалне предлоге за доделу поменутих награда, потписане и оверене, доставите до 07. фебруара 2022. године у просторије Савеза спортова општине Инђија, ул. Војводе Степе 40.

У наредном периоду ћете бити обавештени о тачном датуму и месту одржавања свечане седнице на којој ће бити додељене пригодне награде најбољима у инђијском спорту.

Објавио Н.Б.