Skip links

Подношење предлога Програма 2021.

 

Да би максимално убрзали процедуру, а све у циљу што бржег добијања финансијских средстава за 2021. годину, молимо Вас да Ваш прелиминарни предлог Програма за 2021. годину (у 2 примерка) доставите најкасније до 15.12.2020. године (петак) до 12 часова.

Попуњен и оверен Образац 1. доставити у просторије Савеза спортова општине Инђија у року који Вам је напоменут.

Обратите пажњу на табелу Укупни трошкови за реализацију програма, делимично је измењен (не можете користити трошковник од ранијих година). Такође је напоменуто из општине да све колоне у табели трошковника морају бити попуњене (Јединица мере, Број јединица, Цена по јединици, Укупно).

За даљи поступак бићете благовремено обавештени.

За све ближе информације стојимо Вам на располагању.