Skip links

План и програм за 2021. годину

Из Одељења за друштвене делатности општине Инђија добили смо обавештење у вези достављања Предлога програма за 2021. годину.

На мејлове спортских удружења, чланова Савеза спортова општине Инђија, послат је Позив, Смернице и Документација.

ОБАВЕЗНО се доставља:

  1. Предлог годишњег програма за 2021. годину (Образац 1)  –  3 примерка
  2. Пропратно писмо  –   2 примерка
  3. Изјава носиоца програма  –   2 примерка
  4. Копија депо картона из Управе за трезор  –   2 примерка
  5. Образац у Word-у ОБАВЕЗНО послати на мејл: maja.milosevic@indjija.net

Крајњи рок за достављање документације је 05.01.2021. године (уторак) до 10 часова. (Наша препорука је да што пре доставите тражену документацију како би ушла у процедуру одобравања).

Комплетну документацију доставити у просторије Савеза спортова општине Инђија у року који Вам је напоменут. 
Савез спортова општине Инђија, у име својих чланица, доставља наведена документа надлежнима у општинској управи.

Непотпуна документација се неће узети у разматрање.

Позив и Смернице у вези услова Конкурса ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ.

За све ближе информације стојимо Вам на располагању.


Објавио Н.Б.