Skip links

Конкурс за коришћење сп. хале

Обавештавамо вас да је Председник општине расписао јавни позив за посебне програме спортских организација којима се задовољава општи интерес у области спорта на територији општине Инђија у 2022. години (за област: рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, и спортских објеката у својини локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у спорту).