Skip links

Јавни позив 2023.

Обавештавамо вас да је Председник општине расписао јавни позив за посебне програме спортских организација којима се задовољава општи интерес у области спорта на територији општине Инђија у 2023. години (за област: рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, и спортских објеката у својини локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у спорту).

Рок за пријаву спортских организација је 10 дана од  дана објаве јавног позива на званичној интернет страници општине Инђија, односно страници Савеза спортова општине Инђија.

У прилогу се налазе обрасци потребни за пријаву спортских организација:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ 4

ПРОПРАТНО ПИСМО

ИЗЈАВА

Објавио Н.Б.